Ramon Amadeu

La Pietat:

Composició de forma piramidal i frontal formada per una Verge vestida  (maniquí)  i la figura de Crist mort.

La Verge és una Imatge asseguda amb el rostre d’ una dona de mitjana edat marcada pel dolor i la incomprensió davant la mort, el martiri i el sofriment del seu fill. Té les mans i els braços oberts en senyal d’acolliment i de preguntes sense resposta.

La figura del Crist mort és la més important de la composició. Hi apareixen representats de manera molt realista els rastres del martiri amb les nafres i la sang de la flagel·lació i el turment de la crucifixió.

Està representat, amb els ulls semi oberts i la boca oberta,  amb  rigor mortis, el qual es pot apreciar a les mans, els peus i la forma de les cames. El cos està lleugerament desplaçat cap a la dreta per cercar l’efecte  visual frontal.

És un grup  iconogràfic  concebut  com un objecte de contemplació, devoció i/o meditació.