Josep Clarà i Ayats

Imatge de Sant Esteve (1949)

Escultura d’alabastre lleugerament policromada i daurada. És una figura orant, dreta i que vestida de diaca, amb alba i dalmàtica. Als peus hi ha una petit relíquia del sant. Està representada amb la palma del martiri  i les pedres amb què fou lapidat.

És una imatge molt classicista,  força hieràtica i poc expressiva. Cerca més la mesura, l’ordre, la precisió i la serenor que el dramatisme.

Està perfectament integrada dins el conjunt neoclàssic dissenyat per Joan Carles Panyó.