Gòtic

És molt important la contribució des retaules gòtics al desenvolupament de narratives visuals, en particular les relacionades amb formes de devoció pietosa basades en la contemplació i la meditació.

Així els temes relacionats amb la passió de Crist, els goigs de la Mare de Déu o les vides de sants són els grans protagonistes de la retaulística gòtica.

Tots aquests temes es poden connectar. evidentment, amb literatura pietosa, com ara les narracions hagiogràfiques de la Llegenda daurada.

 • Atribuit a Miquel Torell (mestre d’Olot). És una de les peces més importants que s’hi exposen.
 • Està compost per tres escenes: la Verge de la Pietat al centre, sant Sebastià  a la dreta i l’Arcàngel Sant Miquel a l’esquerra.
 • Aquest darrer no és original del retaule sinó posterior. Aquest retaule pertany a la darrera pintura gòtica.
 • La composició es la típìca dels retaules: les figures són estilitzades i mostren una certa desproporció. El fons és un paisatge on hi apareixen molt més petites les figures dels donants.

 • Punta o àtic d’ un retaule que representa la Crucifixió de Crist.
 • En la composició podem veure l’escena del Calvari amb la Verge, Maria Magdalena, Sant Joan, una dona i un soldat a la base.
 • Estan molt ben habillats i els rostres són molt semblants.
 • En quan a l’ escena de la crucifixió cal destacar la figura d’un Crist  sofrent desproporcionat i les figures dels dos lladres: el lladre bo s’identifica perquè de la boca surt un àngel que s’emporta la seva ànima al cel; i en la del mal lladre, hi identifiquem una figura grotesca, el dimoni, que s’endu  la seva  ànima cap a l’infern.
 • Procedeix de l’antiga capella de la Santa Creu a la Plaça Palau.

 • Provinent d’un dels altars de l’Església de Santa Bàrbara de Pruneres.
 • Verge i màrtir, Santa Bàrbara apareix representada amb la palma del màrtir i un dels seus símbols, la torre amb tres finestres que simbolitzen l’ Esperit  Sant.
 • Porta un mantell vermell, símbol de l’ amor diví i la sang de Crist, i un llibre obert, simbol d’ instrucció.
 • El donant apareix en actitud de veneració i amb una proporció més petita.
 • Cal destacar el marc paisatgístic del fons I el volum de les figures: la de Santa Bàrbara que li ve donada pel mantell ricament ornat, i la del clergue també pels ornaments eclesiàstics.