RAMON AMADEU

Ramon Amadeu Ramón Amadeu (1745 - Barcelona, 1821)
Escultor de Barcelona, vinculat a Olot , és considerat el darrer representant de la imatgeria hispànica. Va mantenir el barroc en les seves obres, malgrat que ja s’havia produït un canvi radical en els estils artístics.
La seva obra cerca l’atenció del fidel, apropar-lo a la imatge a fi que hi mantingui un diàleg interior ja que considera la imatge com a transmissora i intermediària entre el fidel i Déu.
L’obra de Ramon Amadeu està dins el paràmetres i ideals de la Contrareforma Catòlica.

Durant la Guerra Contra el Francès, 1808 1418, va estar refugiat a Olot i per guanyar-se la vida es va dedicar a fer figures de pessebre.

També li van encarregar 7 escultures i els àngels del retaule de l’altar major per acabar de decorar el Tura.

Escultures de fusta

Aquestes escultures, que eren de fusta van ser cremades durant la Guerra Civil Espanyola l’any 1936.

Santa Anna

Sant Josep Oriol

Sant Ramon Nonat

Santa Llúcia

Malgrat tot, tres obres de Ramon Amadeu es van poder salvar, ja sigui amagades, restaurades o rescatades del foc.

Sant Joaquim

Eccehomo

Àngels del retaule de la Mare de Déu

Sant Joaquim

A més de col·laborar en el retaule, R. Amadeu, també estava realitzant les escultures que havien de decorar tota la Nau del Santuari i el presbiteri tot complementant el retaule amb les imatges de Sant Joaquim i Santa Anna, pares de la Mare de Déu (ja des del barroc solien aparèixer en retaules dedicats a la Maria) .

D’aquestes imatges de R. Amadeu nomé se’n conserva una, sant Joaquim. Santa Anna va desaparèixer sota les flames.

És una de les úniques escultures originals que es conserven:

  • Mirada a l’ infinit espiritual

  • Expressió als ull

  • Escultura de talla

  • Els plecs ens mostren una actitud elegant del cos que carrega tot el seu pes al peu esquerre

  • Expressivitat

  • Anatomia de la mà en conjunció amb els plecs de la cintura

Ecce Homo

L’altra imatge que es va salvar de les flames és l’Ecce Homo , una de les millors obres de Ramon Amadeu.

Presenta una figura de 3/4

Obra amb un gran nivell de realització a les mans, el rostre i el cabell.

Important estudi anatòmic /gran realisme

Forta expressivitat : – rostre adolorit

                                      – resignat a la seva sort

                                      – sorprès alhora pel que li està passant.

Figura policromada pel mateix autor

Importants valors expressius:

– realisme

– Introducció d’elements naturals com la corda, el fuet i la corona d’espines.

Presenta el tema amb una gran serenor, sense exaltació, expressivitat asserenada, esperant i assumint el seu destí

Gran sentiment devocional