Barroc

Estil artístic que sorgeix durant el segle XVII i part del XVIII a Itàlia i s’estén per Europa. És la manifestació dels tres poders establerts: La monarquia absoluta,

l’Església i la burgesia. L’escultura a la Península Ibèrica és bàsicament de caràcter religiós, excepte a la Cort on perviu l’escultura monumental.

A Catalunya, el més representatiu són els retaules que ornamenten moltes esglésies. La majoria són de fusta tallada, policromada i daurada.

Els retaules barrocs

-Retaule barroc realitzat per l’ escultor  Pau Costa.

-L’artista hi representa els quinze misteris del rosari en cinc cossos, dos pisos i sòcal.

-Ho fa en alt relleu i completat amb escultures de sants, àngels i querubins. 

-Està decorat  amb columnes salomòniques, fulles de vinya, garlandes, flors, petxines i volutes.

-És policromat i daurat.

-És un retaule barroc profusament decorat.

-On les figures tenen una gran energia, moviment, vitalitat i horror vacui, orientat a fomentar  la fe    vertadera.

-Culmina el retaule una falsa cúpula.

-També decorada amb figures relacionades amb el culte a la Mare de Déu del Rosari.

-De composició complexa, hi predomina el moviment, la teatralitat i el dinamisme.

-Els efectes lluminosos dels plecs de la roba i els gestos de les figures conformen diverses zones de llum i ombra.

-Realitzat per diversos autors, representa els dolors, els goigs i algunes escenes de la vida de sant Josep.

-Consta de cinc cossos, dos pisos i un sòcol. Està decorat amb alts relleus, imatges, àngels, aus, decoració vegetal i columnes salomòniques.

-És d’un estil  no tan exuberant  com  el retaule del Roser, tot i així  el moviment, l’energia i la vitalitat hi són presents  igual que els efectes de  clarobscur típic dels retaules barrocs.

-Va ser realitzat per  cinc artistes diferents.