IDENTIFICACIÓ DEL WEB

Domicili: Carrer Toledo, 12; 17800 Olot

AVÍS GENERAL WEB

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina Església Tresor Sant Esteve de l’INS BOSC DE LA COMA . L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part del Institut Bosc de la Coma.

El Bosc de la Coma no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de l’Institut Bosc de la Coma.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els textos compresos dintre d’aquest lloc web es presenten amb la llicència de creative commons Reconeixement-No comercial – No derivades. No és permet fer-li un us comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula la obra original.

No es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials.

La resta de continguts, incloent-hi  imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de l’Església Tresor Sant Esteve , excepte continguts extrets d’altres fonts que es té el permís de l’autor per els continguts utilitzats. Les condicions de l’esmentada llicència poden variar d’uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.

Tots aquells altres continguts dels quals el INS Bosc de la Coma no en sigui el titular seran inclosos al lloc web únicament després d’haver obtingut el dret de fer-los servir.

RESPONSABILITAT SOBRE CONTINGUT I ÚS

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

L’INS Bosc de la Coma no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

L’INS Bosc de la Coma es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que l’INS Bosc de la Coma ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor

L’INS Bosc de la Coma eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

PROTECCIÓ DE DADES

L’INS Bosc de la Coma compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l’Agència, s’informarà adequadament al titular de dites dades

En qualsevol moment podran exercir-se per part dels particulars que hagin proporcionat les seves dades a l’INS Bosc de la Coma els drets reconeguts al títol III de la LOPD.